‘RockTW vol3’ is eigenlijk het drieënveertigste verjaardagsfeest van Jeugdhuis Ter Walle VZW, uit Kruibeke. Daarmee zijn we een van de oudere jeugdhuizen in Vlaanderen. Een resultaat waar we trots op mogen en moeten zijn. Die drieënveertig jaar zijn er natuurlijk niet zomaar gekomen. Honderden, duizenden vrijwilligers hebben zich in die tijdspanne nuttig gemaakt voor de Groot-Kruibeekse jeugd. Met legendarische fuiven, feestweekends om nog lang over na te kaarten maar evengoed gezellige zeveravonden en leerrijke workshops.

We hebben moeten vechten voor onze plaats. We doen dat nog steeds. Vechten tegen verkeerde beeldvorming en vooroordelen maar evengoed strijden voor de Kruibeekse jeugd. De jeugdraad – nu een vereiste in elke gemeente – is in Kruibeke ontstaan dankzij het jeugdhuis. We zijn altijd de trekkers geweest. En die rol blijven we spelen, kijk maar naar ons nieuwe concept ‘9150 beats’.

En we voeren nog een strijd. Die tegen verloedering. Het gebouw waar we al die tijd in geleefd hebben is dringend aan een groot onderhoud toe, dat beseffen we zelf als eerste. Trots kunnen we dan ook bekendmaken dat het eindelijk zover is. Na jarenlange twijfels en tegenslagen kunnen we - met dank aan de financiële steun van de gemeente en de parochie – eind augustus onze plannen bewerkstelligen. Een zware last valt van de schouders van menig jeugdhuismedewerker al zal het werk er niet op minderen tijdens en na de werken.

Want buiten festivals organiseren en het jeugdhuis (het gebouw) aantrekkelijker te maken heeft Ter Walle nog een aantal ‘plichten’. De ontmoetingsfunctie spreekt voor zich: je ontmoet er mensen en kan er gezellig een pintje/cola drinken met wat muziek op de achtergrond. De recreatieve functie gaat over ontspannende activiteiten die het jeugdhuis organiseert: optredens, fuiven, thema-avonden, filmmarathon, karaoke, … Tijdens vormingsactiviteiten proberen wij jullie iets ‘bij te brengen’, zo organiseerden we al meermaals een tapcursus (een aanrader: goed kunnen tappen is een kunst en handig als je het kan, bijvoorbeeld voor de organisatie voor fuiven of voor weekend- of vakantiewerk). Andere vormingsactiviteiten die er geweest zijn waren onder andere een spiritualiteitweekend, een infoavond over tattoos en piercings, en heel recent nog een insectenbar. Ze trekken spijtig genoeg niet zoveel volk als ontspannende activiteiten terwijl ze meestal wel de moeite waard zijn. Daarnaast is er nog de maatschappelijke participatie, een moeilijk woord voor een simpele uitleg. Als jeugdhuis nemen we soms deel aan activiteiten georganiseerd door de gemeente of andere verenigingen. Zo is er bijvoorbeeld elk jaar de jaarmarktkoers en staan we met een standje op de kerstmarkt.

Misschien wordt het ook eens tijd om een lidkaart aan te schaffen – indien dat nog niet gebeurd is uiteraard – want onze leden hebben een streepje voor bij ons.

Niet alleen financieel (de talrijke kortingen) maar ook wat extra informatie betreft. Via ‘Tong’ zal u ongetwijfeld op de hoogte gehouden worden. En wordt onze vriend op myspace of lid van onze facebookgroep. Want alle wegen zijn goed om jullie te berichten over onze activiteiten!

De Kern & RvB

Zo’n jeugdhuis, betaalt dat nu echt niks? Waarom doet ge dat dan?

Wel. Ter Walle is nog een van de weinige jeugdhuizen van deze omvang dat nog geheel draait op vrijwilligerswerk. Geen betaalde poetsvrouw, boekhouder, verantwoordelijke of grafisch vormgever.

De kuis – dat is er af en toe wel eens aan te merken, onze excuses daarvoor – en de was doen we zelf, net als de boekhouding en het ontwerpen van de affiches.

Waarom? Dat antwoord zal waarschijnlijk voor iedereen verschillen. Een greep uit het aanbod: ‘voor de vrienden en de sfeer’, ‘om iets te doen voor de Kruibeekse jeugd’, ‘bezigheidstherapie’, ‘uit opportunisme’ (staat goed op mijn cv en zelfs dat is helemaal geen slechte reden), ‘om ervaring op te doen’, … Daarmee begint het meestal. Maar het eindigt in vele gevallen in een extreme loyaliteit aan een gebouw in de Kattenstraat 72 en de werking die zich daar bevindt.

Natuurlijk is niet altijd alles rozengeur en maneschijn. Kernen kunnen soms tegensteken net als een avondje tappen als de goesting er echt niet is. Een activiteit/fuif die ondanks alle inspanningen niet het gehoopte resultaat oplevert.

Maar die momenten worden dan weer gecompenseerd door de schoon momenten. Die ene activiteit waar enorm veel werk in werd gestoken en die een enorm succes werd, de legendarische promotietochten, het zeveren aan den toog, de plezante kernen, een ‘goei kassa’, de eerste duik in het zelfgebouwde zwembad, …

Voorbeelden genoeg.

Wie doet er dan eigenlijk wat?

De dagelijkse werking is in handen van de kern. Die heeft al vele gedaantes gehad en evolueert constant.

Zij zorgt er voor dat het jeugdhuis open is wanneer het open moet zijn (woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond), zij zorgt ervoor dat het er een beetje proper bijligt, dat er een zeventigtal activiteiten per jaar plaatsvinden (waaronder twaalf vormende, activiteiten waaruit je kan ‘leren’), dat die bekend gemaakt worden bij het publiek, zij publiceert den ‘Tong’.

Kortom zij zorgen ervoor dat het jeugdhuis draait. Met de ups en de downs die zoiets vereist.

Het is geheel vrijwillig maar niet vrijblijvend – net als haar meeste varianten – wie zich engageert heeft zijn plichten. Zo heeft (bijna) elk kernlid een functie: je hebt de publiciteitsverantwoordelijke, een hygiënische verantwoordelijke, iemand die het secretariaat beheert, iemand voor de discobar, enz. En iemand die de gezamenlijke verantwoordelijke op zich neemt.

Kernlid kan je eigenlijk zomaar worden. Vanaf als je bereid bent je te engageren en de kern heeft nood aan extra krachten is je ‘benoeming’ een feit. Vandaar ook het evoluerend karakter.

Niet zo bij de Raad van Bestuur (RvB). Die wordt verkozen tijdens de Algemene Vergadering (AV), het belangrijkste orgaan van het jeugdhuis. Die vergadering vindt minimaal eenmaal per jaar plaats en iedereen is welkom op die vergadering. Maar enkel de kernleden, leden van de RvB en voorzitters van de werkgroepen hebben stemrecht.

Op die AV wordt onder meer de begroting goedgekeurd en wordt de RvB verkozen. Die hangen voor een jaar vast aan dat mandaat en kunnen dus niet meer terug.

De RvB bepaalt de structurele koers van het jeugdhuis. Zij heeft beslissingsrecht over de financiële kant van de zaak en de verantwoordelijke van de kern moet ‘verantwoording’ afleggen tegenover de RvB. Want die is aansprakelijk als het jeugdhuis ‘iets overkomt’.

Daarnaast is het verbouwingsplan hét symbooldossier van de Raad van Bestuur. Ze is er nu al ettelijke jaren mee bezig en - zoals eerder al vermeld – eindelijk is het zover!

Meer info:

www.terwalle.be

www.myspace.com/terwalle